เงื่อนไขในการสั่งทำ "ป้ายธงญี่ปุ่น J-Flag"

 1. งานพิมพ์ป้ายธงญี่ปุ่น พิมพ์ 2 หน้า ขนาดชิ้นงาน 50 x 150 - 180 cm.
 2. การออกแบบเริ่มตันที่ 500-1,500 บาทต่อแบบ
 3. ยืนยันการผลิดก่อนล่วงหน้า 5-7 วันก่อนกำหนดส่ง

เงื่อนไขในการสั่งทำ "ป้ายกล่องไฟ"

 1. สินค้าเป็นสินค้าสำเร็จรูป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือสั่งทำโครงได้
 2. ไม่มีบริการติดตั้ง ลูกค้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ โดยยึดกับผนังหรือพื้นผิวที่ติดได้
 3. รับประกันระบบไฟหลังจากการซื้อ 3 เดือน
 4. บริการออกแบบฟรี
 5. บริการส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 6. กรณีงานด่วนสามารถติดต่อกับทางฝ่ายขายได้

สิ่งที่ต้องแจ้งในการสั่งผลิต

 1. ตัวอย่างป้ายไฟที่ต้องการ
 2. ข้อมูลที่จะใส่ลงบนป้ายตู้ไฟ รายละเอียด
 3. โทนสีที่ชอบ รูปแบบที่ชอบ
 4. รูปภาพประกอบ รูปตัวอย่าง (ถ้ามี)

เงื่อนไขในการสั่งทำ "ป้ายไวนิล"

 1. พิมพ์งานขั้นต่ำ 1 ตารางเมตร ต่ำกว่า 1 ตารางเมตร คิดเป็น 1 เมตร
 2. ราคางานพิมพ์ ไม่รวมค่าออกแบบ หากท่านนำแบบมาเองไม่เสียค่าแบบ
 3. บริษัทฯ สงวนสิทร์งดรับออกแบบทางโทรศัพท์
 4. บริษัทฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการนอกสถานที่
 5. ค่าคิดตั้งไวนิลคิดเป็นราคาเหมาเฉพาะงาน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 1. การเริ่มงาน ชำระค่างานพิมพ์ แบ่งเป็น 3 งวด
  - ชำระงวดที่ 1 ก่อนเริ่มงาน 20%
  - ชำระงวดที่ 2 ก่อนผลิตงาน 50%
  - ชำระงวดที่ 3 ชำระส่วนที่เหลือก่อนจัดส่งสินค้า 30%
 2. ยอดชำระมากกว่า 10,000.- แบ่งชำระมัดจำ 3 งวด
 3. ยอดชำระน้อยกว่า 10,000.- ชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 4. ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเงินมัดจำและเงินเต็มจำนวนทุกกรณี
กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อ/สั่งผลิตสินค้า กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง

เนื่องจากปัจจุบันมีการบังคับใช้ในการเปิดบิล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เงื่อนไขการจัดส่ง

 1. การรับสินค้าบางส่วน ต้องชำระเงินทั้งหมดที่เหลือก่อนเท่านั้น
 2. จัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ
 3. ราคาที่เสนอ ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
บริการขนส่งโดย ไปรษณีย์ไทย , Kerry Express , Flash Express , J&T Express